• Email: info@mersutekstil.com.tr

KURUMSAL

KALİTE VE ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Kalite politikamızın amacı, müşterilerimizin değişen beklenti ve ihtiyaçlarını doğru zamanda tespit ederek, bu ihtiyaçlara uygun ürün ve hizmet üreterek koşulsuz müşteri memnuniyetini sağlamaktır. Bu prensip çerçevesinde müşterilerimizin, tedarikçilerimizin, ortaklarımızın ve çalışanlarımızın yanı sıra, toplumun da refahına katkıda bulunmaktır.

Su Kirliliği Kontrolü

Fabrikamızdaki tüm atık sular, arıtma tesisine gelmektedir. Arıtma kapasitemiz günlük 2.000 m3 tür. Arıtma tesisine gelen atık sular biyolojik arıtma ve fiziksel arıtmadan geçirilerek deşarj edilmektedir. Fabrika inşaatıyla birlikte devreye giren ve kesintisiz çalışan arıtma tesisine gelen atık sular "Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği" Tablo: 10.1' de yer alan deşarj kriterlerine uygun olarak alınmaktadır.

Katı Atıkların Değerlendirilmesi

Fabrikamızda oluşan tehlikeli ve tehlikesiz atıklar, çevre mevzuatı doğrultusunda lisanslı firmalara teslim edilmektedir.
Baca gazı emisyon ölçümlerimiz yönetmelik gereğince 2 yılda bir lisanslı laboratuvarlara yaptırılmaktadır.

Tehlikeli Atıkların Sıfır Deşarjı:

Zararlı kimyasal maddelerin doğaya salınımına ve üretiminde kullanımına son verilmesi amacıyla Greenpeace’in DETOKS kampanyasından yola çıkılarak, tekstil endüstrisinde söz sahibi büyük firmalar 2020 yılına kadar hedeflenen Tehlikeli Atıkların Sıfır Deşarjı (ZDHC) taahhüdü altına imza atmaya başladılar. Bu kapsamda 2020'den itibaren ev tekstil ürünleri de dahil olmak üzere, giysi ve ayakkabı ürünlerinin tüm kullanım ömrü ve üretim süreçleri boyunca daha güvenli kimyasal maddeler kullanılmasını sağlamak için 11 kimyasal madde grubu kullanımının yasaklanması beklenmektedir.

Zararlı Kimyasalların Sıfır Salınımı politikası sonucunda oluşan MRSL (Manufactured Restricted List)’de listelenmiş tüm kimyasalların satın alınmasını ve/veya kullanılmasını yasaklayıcı Kimyasal Yönetim Sisteminin kurulması ve uygulamaya alınması talep edilmektedir. İşletmelerde yasaklı ürünlerin kullanılmadığının kanıtlanabilmesi için, işletmenin giriş suyu ve atıksu numunelerinde belirlenen 11 kimyasal madde grubu için analiz yapılması ve analiz sonuçlarına göre aksiyon alınması istenmektedir. Bünyesinde ZDHC yetkilisi bulunduran Mersu, büyük markaların DETOX denetimlerinden de iyi sonuçlar aldı. Arıtmasındaki atık suyunda yasaklı maddeler bulundurmayarak, MRSL belgesinin son versiyonunu almaya hak kazanmıştır.